E-posti programmi seadistamine

 

1.

Erinevates programmides ja äppides e-posti kasutamiseks vajalikud andmed saate cPanel'ist. Avage esmalt valik "Email Accounts".

email accounts cpanel

 

 

 

 

 

 

 

2.

Teile avaneb aken erinevate valikutega.

                               1. Linnuke e-maili konto ees määrab, millist kontot soovite kustutada.

2. Nupp „Delete“ valitud konto kustutamiseks.

3. Info e-maili kontode mahu kohta.

4. Info, mitu kontot on võimalik luua ning mitu on kasutusel.

5. Nupp „Create“ uue e-maili konto loomiseks.

6. Nupp „Connect devices“ e-maili konto sidumiseks teiste seadmetega (nt. nutitelefon).

                              7. Nupp „Manage“ e-maili konto parameetrite muutmiseks.

8. Nupp „Check email“ e-maili konto avamiseks.

email options cpanel

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Olenevalt viirusetõrje programmidest ja operatsioonisüsteemidest ei pruugi automaate konfigureerimine töötada. Sellisel puhul on soovituslik konfiguratsioon teha manuaalselt alltoodud pildil olevate sätete põhjal. Võimalik on saata ka konfiguratsiooni juhend soovitud e-mailile.

email accounts cpanel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

On olemas ka automaatseid seadistuse skripte. Veel täpsemaid programmipõhiseid juhendeid leiab nendelt linkidelt. Valik 6: Nupp „Connect devices“ e-maili konto sidumiseks teiste seadmetega (nt. nutitelefon)

1. Info „Mail for Windows® 10“ automaatse e-maili rakenduse seadistamise kohta.

                                                                                          2. Info „Microsoft Outlook 2010® for Windows®“ automaatse e-maili rakenduse seadistamise kohta.

                               3. Info „Windows Live Mail®“ automaatse e-maili rakenduse seadistamise kohta.

                                                                                          4. Info „Microsoft outlook 2007@ for Windows®“ automaatse e-mail rakenduse seadistamise kohta.

                                                                                          5. Info „iOS for iPhone/iPad/iPod and MacOS® Mail.app®“ automaatse e-maili rakenduse seadistamise kohta.

6. Info „Mosilla Thunderbird®“ automaatse e-maili rakenduse seadistamise info.

7. Info „KDE Kmail“ automaatse e-maili rakenduse seadistamise info.

email connect devices cpanel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAP protokoll tekitab e-posti programmi täpse koopia Teie postkasti sisust. Kirju saab lugeda eri programmidest/äppidest ning ka webmaili vahendusel.

POP3 protokoll tõmbab kõik kirjad programmi ja kustutab need serverist. Kui soovite kasutada maili mitmes seadmes korraga, soovitame kindlasti kasutada IMAP protokolli.