fbpx Linux partitsiooni ja failisüsteemi suurendamine | WaveCom

Linux partitsiooni ja failisüsteemi suurendamine

Kui olete tellinud privaatserveri või pilveserveri kõvaketta suurendamise ja kui see on meiepoolt  tehtud tuleb suurendada kettal ka vastav partitsioon ja failisüsteem


Lisame kõigepealt vajamineva tarkvara 

Centosi süsteemil :
yum install -y epel-release
yum install -y cloud-utils-growpart
Debian/Ubuntu
apt-get install cloud-initramfs-growroot   (vajadusel sudo käsk ette)

Siis tuvastame käsuga lsblk  millist partitsiooni täpelt suurendada ning kas on kasutusel LVM.
 Antud näite varal on   / ehk juurpartisioon mida suurendame       /dev/sda  teisel partitsioonil.

# lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0               2:0    1    4K  0 disk
sda               8:0    0   70G  0 disk
├─sda1            8:1    0  500M  0 part /boot
└─sda2            8:2    0 69.5G  0 part
  ├─centos-swap 253:0    0    7G  0 lvm  [SWAP]
  └─centos-root 253:1    0 62.5G  0 lvm  /
sr0              11:0    1 1024M  0 rom


Suurendame seda andes käsu 
/usr/bin/growpart /dev/sda 2
Kui LVM kasutusel ei ole võib  kohe  suurendada failisüsteemi.

Kuna meil on kasutusel lvm tuleb suurendada  physical volume ja lvm.
pvresize /dev/sda2
lvresize -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root

Xfs failisüsteemi suurendame käsuga
xfs_growfs /dev/mapper/centos-root

ext4 failisüsteemi    aga 
resize2fs /dev/mapper/centos-root

NB antud juhend ei sobi meie openvz  pilveserveri puhul. Openvz konteiner suurendab vajadusel ennast ise.

Address: Endla 16, Tallinn 10142, EstoniaPhone: (+372) 685 0000@email