Grupid

 

1.

Meie kõnejärjekorra näites suunatakse sissetulev kõne 5 minuti täitumisel Mymobile grupile. Agentide telefonid lakkavad siis helisemast ja kõne suunatakse gruppi lisatud mobiili numbritele.
 

 1. Andke grupile nimi
 2. Mis kuvatakse helistaja numbri ette, kui kõne suunatakse IP telefonile
 3. Mis järjekorras grupi liikmete telefonid helisema hakkavad
 • Ring All - kõigi grupi liikmete telefonid helisevad üheaegselt.
 • Sequential - Grupi liikmete telefonid helisevad üksteise järel vastavalt punktis 2. loodavale järjekorrale 
 • Round Robin - Grupi liikemete telefonid helisevad korda mööda suvalises järjekorras 

4. Kas kõned salvestatakse.
5. Kas grupis toimub ainult kõne, kõne + postkast või lähevad kõned otse postkasti.

 

 

2.

Pärast grupi lisamist, tuleks sinna lisada grupi liikmed. Liikmeteks võivad olla kõik süsteemi seadistatud kasutajad või meie näites agentide mobiiltelefonide numbrid. 
 

 1. Kui pika aja täitumisel lakkab helisemast esimese agendi telefon järjekorras ja hakkab helisema järgmine telefon.
 2. Süsteemist väljaspool asuva numbri (meie näites mobiiltelefonid) lisamiseks tuleks valida "other extension"
 3. Sisestage mobiili number
 4. Lisage grupi liige
 5. Mida teha kui keegi ei vasta.