Kõnejärjekorrad

 

1.

Kõnejärjekorra lisamiseks vajuta 1. add queue.


1. Queue Name - anna kõnejärjekorrale nimi
2. Extension - mis numbrile helistades käesolevat kõnejärjekorda rakendatakse
3. CID Name Prepend - kõnejärjekorra nimi, mida kuvatakse telefoni ekraanil
4. Music On Hold Class - helifail, mida mängitakse helistajale kõnejärjekorras olles
5. Ring Strategy - erinevad strateegiad agentide vahel kõnede jagamiseks 

  • ringall: Agentide telefonid helisevad üheaegselt.
  • roundrobin: Esimene kõne signaliseeritakse esimesele agendile, teine teisele jne
  • leastrecent: Kõne eelmisele vastanud agendile
  • fewestcalls: Kõne kõige kauem vaba olnud agendile
  • random: kõned signaliseeritakse agentidele juhuslikkuse alusel

6. Record Calls - kõnede lindistamine
7. Queue timeout - kui kaua kõnejärjekord kestab. Mis juhtub kõnega pärast aja täitumist saab valida pärast kõnejärjekorra sisestamist. (Järgmine pilt nr. 5)
8. Member timeout - kui kaua heliseb järjest ühe agendi telefon
9. Wrap Up Time - Kaua läheb aega, enne kui järgmise agendi telefon hakkab helisema kui eelmine agent ei vasta ja saab timeout'i. 

 

2.

Kui kõnejärjekord on lisatud, tuleks sinna lisada agente.

2. Penalty - Toimib ainult "RingAll" Ring Strategy puhul. Ainult madalaima prioriteedi/penalty'ga vabad agendid saavad kõne. Näiteks kui kõik penalty=1 agendid on hõivatud, helisevad ainult penalty=2 agendid. Kui ka nemad on kõik hõivatud, helisevad penalty=3 agendid jne. 
3. Call limit - mitu kõnet ühel agendil korraga saab olla.
4. Agente saab ajutiselt sisse ja välja lülitada.
5. Kui Queue timeout (eelmise pildid nr. 7) saab täis, mis saab kõnest edasi. Meie näites saadame selle edasi grupile. Juhend grupi loomise kohta asub siin.