Linux partitsiooni ja failisüsteemi suurendamine

 

 

0.

vCloudis on võimalik suurendada ketast kuumalt. Templiidi puhul on protsess väga lihtne. Enda installitud OS puhul automaatika ei pruugi töötada.

 

1.

Lisage soovitud masinale kettamahtu. Selleks avage virtuaalmasinate avavaade ning vajutage soovitud masinal “Details” peale.

DEgXxgPlFj.png

 

2.

Valige vasakul asuvast menüüst “Hard Disks” ning klõpsake “Edit” peale.

2cAyrep68i.png

 

3.

Avaneval aknal saate valida kui suureks tahate ketast muuta. Kui olete endale sobival kettal valinud sobiva suuruse, vajutage sinisele “Save” nupule.

rkryQSo31F.png

 

4.

Avage enda virtuaalmasina konsool endale sobival viisil ning sisetage echo "1" > /sys/class/block/sda/device/rescan.

 

5.

Kui Te kasutate templiiti, siis saate edasise automatiseerida käsuga systemctl start growpart.service. Kui see ei tööta, proovige teha masinale restart või minna alltooduga edasi.

Kui Te ketas ei suurenenud automaatselt, siis pöörduge sammule 9.

 

6.

Kui Te ei kasutanud templiiti, siis ei pruugi automaatika töötada, seega tuleb ketast suurendada käsitsi. Seega tuleb paigaldada mõned pakid.

CentOS süsteemil on vajalik paigaldada järgmised pakid:

yum install -y epel-release cloud-utils-growpart

 

Debiani ja Ubuntu põhistel süsteemidel:

apt install cloud-initramfs-growroot (vajadusel sudo käsk ette)

 

7.

Tehke kindlaks kettatähis, mida soovite suurendada. lsblk käsk aitab Teil leida õige tähise üles.

 fqesdThgnt.png

Antud näite puhul suurendame / kuuluvat partitsiooni, mis asub /dev/sda esimesel partitsioonil.

 

8.

Suurendame /dev/sda1 andes käsu

/usr/bin/growpart /dev/sda 1

LVM kasutamise puhul tuleb enne failisüsteemi suurendamist suurendada physical volume ja lvm

pvresize /dev/sda1

lvresize -l +100% FREE /dev/mapper/centos-root

 

9.

XFS failisüsteemi kasutamise puhul, suurendame käsuga

LVM: xfs_growfs /dev/mapper/centos-root

Ei kasuta LVM: xfs_growfs /dev/sda1

 

ext4 failisüsteemi puhul

LVM: resize2fs /dev/mapper/centos-root

Ei kasuta LVM: xfs_growfs /dev/sda1