fbpx Linux partitsiooni ja failisüsteemi suurendamine | WaveCom

Linux partitsiooni ja failisüsteemi suurendamine

VMware   vCloud pilveserveril saab ketast suurendada kuumalt.

Lisage kettamahtu ning andke konsoolilt käsk teha kettaskanneering lisatud mahu tuvastamiseks

echo "1" > /sys/class/block/sda/device/rescan

Kui on tegemist meie templiidist valmistatud masinaga saab edasise teha automaatselt käsuga

systemctl start growpart.service

Kui see mingil põhjusel ei õnnestu võiks aidata virtuaalmasina restart või minna edasi alltoodud juhendiga

Kui aga olete masina teinud ise kasutades iso image paigaldust tuleb suurendada kettal ka vastav partitsioon ja failisüsteem käsitsi.

Lisame kõigepealt vajamineva tarkvara mis võimaldab   partitsioonide suurendust

Centosi süsteemil :
yum install -y epel-release
yum install -y cloud-utils-growpart
Debian/Ubuntu
apt-get install cloud-initramfs-growroot   (vajadusel sudo käsk ette)

Alustame kettaskaneeringust

echo "1" > /sys/class/block/sda/device/rescan

Siis tuvastame käsuga lsblk millist partitsiooni täpelt suurendada ning kas on kasutusel LVM.
Antud näite varal on / ehk juurpartisioon mida suurendame /dev/sda teisel partitsioonil.

# lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0               2:0    1    4K  0 disk
sda               8:0    0   70G  0 disk
├─sda1            8:1    0  500M  0 part /boot
└─sda2            8:2    0 69.5G  0 part
  ├─centos-swap 253:0    0    7G  0 lvm  [SWAP]
  └─centos-root 253:1    0 62.5G  0 lvm  /
sr0              11:0    1 1024M  0 rom

Suurendame /dev/sda 2 andes käsu 
/usr/bin/growpart /dev/sda 2

Kui LVM kasutusel ei ole võib  kohe  suurendada failisüsteemi.

Kuna meil on kasutusel lvm tuleb suurendada  physical volume ja lvm.
pvresize /dev/sda2
lvresize -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root

Xfs failisüsteemi suurendame käsuga
xfs_growfs /dev/mapper/centos-root

ext4 failisüsteemi aga
resize2fs /dev/mapper/centos-root

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email