Linux partitsiooni ja failisüsteemi suurendamine

Kui olete tellinud privaatserveri või pilveserveri kõvaketta suurendamise ja kui see on meiepoolt  tehtud tuleb suurendada kettal ka vastav partitsioon ja failisüsteem


Lisame kõigepealt vajamineva tarkvara 

Centosi süsteemil :
yum install -y epel-release
yum install -y cloud-utils-growpart
Debian/Ubuntu
apt-get install cloud-initramfs-growroot   (vajadusel sudo käsk ette)

Siis tuvastame käsuga lsblk  millist partitsiooni täpelt suurendada. Antud näite varal huvitab meil lvm partitsioon centos-root kus asub meie süsteem

]# lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0               2:0    1    4K  0 disk
sda               8:0    0   70G  0 disk
├─sda1            8:1    0  500M  0 part /boot
└─sda2            8:2    0 69.5G  0 part
  ├─centos-swap 253:0    0    7G  0 lvm  [SWAP]
  └─centos-root 253:1    0 62.5G  0 lvm  /
sr0              11:0    1 1024M  0 rom


Suurendame seda andes käsu 

/usr/bin/growpart /dev/sda 2

Kuna meil on kasutusel lvm tuleb suurendada  physical volume ja lvm.
pvresize /dev/sda2
lvresize -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root

Lõpuks failisüsteem 

Xfs süsteemi suurendame käsuga
xfs_growfs /dev/mapper/centos-root

ext4  süsteemi aga 
resize2fs /dev/mapper/centos-root

NB antud juhend ei sobi meie openvz või kvm pilveserveri puhul. Openvz suurendab vajadusel ennast ise ja kvm puhul tuleb alati suurendamine teha gparted live cd abil.
Selleks mounditakse solus paneelis gparted live cd  , sätitakse see esimeseks bootivaks seadmeks ja restarditakse vps. Edasin töö toimub konsoolilt ja on jõukohane edasijõudnud kasutajatele.
 

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000wavecom@wavecom.ee