Linux partitsiooni ja failisüsteemi suurendamine

Kui olete tellinud privaatserveri või pilveserveri kõvaketta suurendamise ja kui see on meiepoolt tehtud tuleb suurendada kettal ka vastav partitsioon ja failisüsteem

Lisame kõigepealt vajamineva tarkvara

Centosi süsteemil :
yum install -y epel-release
yum install -y cloud-utils-growpart
Debian/Ubuntu
apt-get install cloud-initramfs-growroot (vajadusel sudo käsk ette)

Siis tuvastame käsuga lsblk millist partitsiooni täpelt suurendada. Antud näite varal huvitab meil lvm partitsioon centos-root kus asub meie süsteem

]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0 2:0 1 4K 0 disk
sda 8:0 0 70G 0 disk
├─sda1 8:1 0 500M 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 69.5G 0 part
├─centos-swap 253:0 0 7G 0 lvm [SWAP]
└─centos-root 253:1 0 62.5G 0 lvm /
sr0 11:0 1 1024M 0 rom

Suurendame seda andes käsu

/usr/bin/growpart /dev/sda 2

Kuna meil on kasutusel lvm tuleb suurendada physical volume ja lvm.
pvresize /dev/sda2
lvresize -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root

Lõpuks failisüsteem

Xfs süsteemi suurendame käsuga
xfs_growfs /dev/mapper/centos-root

ext4 süsteemi aga
resize2fs /dev/mapper/centos-root

NB antud juhend ei sobi meie openvz või kvm pilveserveri puhul. Openvz suurendab vajadusel ennast ise ja kvm puhul tuleb alati suurendamine teha gparted live cd abil.
Selleks mounditakse solus paneelis gparted live cd , sätitakse see esimeseks bootivaks seadmeks ja restarditakse vps. Edasin töö toimub konsoolilt ja on jõukohane edasijõudnud kasutajatele.