Uuendasime privaatsuspoliitikat

speed

25.05.2018 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikandmete kaitse üldmäärus (GDPR). WaveCom’is oleme alati olnud pühendunud privaatsusele ja andmete turvalisusele ning oleme võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks vastavuse GDPR nõuetele.

Mis on GDPR?
GDPR on Euroopa Liidu regulatsioon, mis kohaldub väga paljudele ettevõtetele, kes omavad andmeid füüsiliste isikute kohta. GDPR ei muuda eelnevaid isikuandmete töötlemise nõudeid kehtetuks, vaid lisab reegleid ja kohustusi. GDPR-i eesmärk on kindlustada isikuandmete parem kaitse andes isikule suurema kontrolli oma andmete üle.


Mida GDPR muudab?
GDPR annab isikutele kontrolli selle üle, kuidas nende isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ja kasutatakse. GDPR järgi on isikutel järgmised õigused: 


Õigus olla informeeritud – isikutel on õigus teada kuidas ja mis eesmärkidel  nende andmeid käideldakse. 
Meie iseteeninduses saavad kliendid tutvuda meie privaatsuspoliitikaga, kus me selgitame kuidas ja miks nende andmeid kasutame. Tutvu privaatsuspoliitikaga siin.
Õigus ligipääsule – isikutel on õigus saada ülevaade kõigist nende kohta kogutud isikuandmetest.
Meie iseteeninduses näevad registreerunud kasutajad ülevaadet isikuandmetest, mida nende kohta hoiame. Ülevaates on näha kõik kogutud andmed koos otstarbega (Arveldus või mitte arveldus). Arvelduse algdokumente peame tulenevalt Eesti Vabariigi seadustest säilitama seitse aastat.
Õigus andmeid üle kanda – isikutel on õigus saada tasuta koopia tema kohta kogutud isikuandmetest elektroonilises formaadis ja need edasi anda teisele vastutavale andmetöötlejale. 
Meie iseteenindus võimaldab hõlpsalt kogu kliendiprofiilist kogutud isikuandmed alla laadida JSON formaadis failina.
Õigus olla unustatud – isikutel on õigus nõuda isikuandmete eemaldamist.  
Kliendid saavad kahe hiireklikiga avaldada soovi kasutajakonto kustutamiseks ja kõigi kogutud andmete eemaldamiseks. Kui me oleme kohustatud seadusest tulenevalt osa andmetest säilitama, eemaldame nii palju kliendiinfot kui võimalik. Sulgeme kasutaja profiili, lõpetame kõikide teenuste osutamise, tühjendame kliendi muudatuste, e-posti ja klienditoe piletite logid ja eemaldame kõik andmed, mis pole seotud arveldusega.
Õigus esitada vastuväiteid – isikutel on õigus esitada vastuväiteid nende kohta käivate isikuandmete töötlemise kohta. 
 

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email