Virtuaalmasina loomine ja haldus

1

Virtuaalmasina loomine

Virtuaalmasinat ehk VM-i saab luua Cloud Director-is erinevatel viisidel   nii meie valmis templiitidest või ISO  ja    OVA/OVF tõmmistest.
Kõige mugavam variant on teha VM-e templiitidest    kasutades esimest varianti.
Sellisel juhul saab koheselt paika panna kõik VM-i ressursid ja    on vähem võimalusi eksimiseks.
Meie templiidid on loodud järgides parimaid tavasi ning on perioodiliselt uuendatud.
Lisaks on Linux templiitidel sisseehitatud võimekus    kettapinna ja failisüsteemi automaatseks suurendamiseks.
 Win Serverite kettasuurendused tuleb teha ise disk manageris.

1.  VM meie paigaldusmallist - Libraries -> vApp Templates -> Create vApp

Wizard´i abil saab kohe määrata kõik sobivad VM-i parameetrid ning hiljem ei ole vaja midagi lisaks teha.

2.  VM meie paigaldusmallist  - Data Centers -> Compute -> vApps -> Add vApp from Catalog

Kõik sama, mis punktis üks.

3.  VM ISO tõmmisest või meie paigaldusmallist      Data Centers -> Compute -> Virtual Machines -> New  VM

A) VM-i loomisel kasutades tüüpi “New” saab teha manuaalse paigalduse kasutades bootivat ISO faili.    
ISO fail kasutamiseks tuleb eelnevalt tekitada “Libraries -> Catalogs” uus kaust ja siis ISO fail üles laadida “Libraries -> Media & Others-sse” oma arvutist. Luues VM-i ISO failist, siis saab koheselt vajalikud ressursid wizardis seadistada. 

B) VM-i loomisel kasutades tüüpi “From Template”  siis ei saa koheselt  VM-le resursse (CPU ja RAM) lisada, seda tuleb teha hiljem.
Kuna sellega on rohekm tegemist me seda võimalust ei soovita.

4.  vApp ISO tõmmisest või meie paigaldusmallist - Data Centers -> Compute -> vApps -> New vApp

Kõik sama, mis eelnevas punktis kuid     VMi loomisel luuakse  mõlemal juhul ka  vApp.

5. vAppi loomine OVA/OVF tõmmisest :  Data Centers -> Compute -> vApps -> Add vApp from OVF

Sobib kui soovite tuua masinat üle mujalt keskonnast või kasutada kellelgi teise poolt jagatavat masinat. VMi loomisel tehakse ka vApp.

 

2

Virtuaalmasina haldus (action)

Data Centers -> Virtual Machines -> Actions ->

virtuaalmasina haldus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power -> “Shut Down Guest OS” puhul toimub protseduuriline VM-I välja lülitamine. “Power Off” on mõistlik kasutada, siis kui on soov näiteks VM kustutada või operatsioonisüsteem jookseb “kokku”.

"Power on, Force Recustomization" on mõistlik kasutada   kui  soovite    muuta VMi sees    admin/root parooli   või võrku ja ip aadressi.  Enne käivitamist peab VM olema seisatud.  Recustomization sätete selgitused allpool!

Snapshot -> Kui on soov salvestada VM-i seisu ehk “Snapshot”, siis peab olema kettal kaks korda sama palju ruumi kui on VM-i suurus. Vastaseljuhul “Snapshot-i” ei looda. Soovitame kasutada ainult tarkvarauuenduste puhul. Tasub meeles pidada, et hoides “Snapshot-i” üle paari päeva, siis muutub kettasüsteem aeglasemaks. Näiteks, kuuaega vana “Snapshot” võib kettasüsteemi teha neli korda aeglasemaks. Cloud Director platvormil saab teha VM-st ainule ühe “Snapshot-i” ja kui VM-st teha templiit, siis “Snapshot” kaasa ei tule.

VM Console -> Vastavalt kasutamisharjumusele saab valida “Launch Web Console” ja “Launch Remote Console” vahel. Kui sulged “Web Console” ja on soov see uuesti avada, siis tuleb lehele refresh teha. “Web Console”-st saab teha operatsioonisüsteemile restarti kasutades nupukombinatsiooni “Ctrl+Alt+Del”.

Media -> “Insert Media” abil saab VM-le mountida "Libraris asuva" ISO tõmmise ,et installida operatsioonisüsteemi   või   muid    rakendusi, draivereid jne.   Kunagi ei tohi unustada   tõmmist   pikemalt moundituks.  Et bootida  ISO tõmmiselt on vajalik seadistada BIOSes  boot    järjekord.   "VM details   -> General -> Edit" lubab seadistada Bios   sisenemise boodil. 

Install VMware Tools -> Oluline ja kohustuslik  utiliitide komplekt OS-idele nagu Windows, BSD jne     kus ei ole sisseehitatud VMware  toolsi (open-vm-tools)
Käivitumisel haagitakse VMile külge ISO   utiliitide installeriga. Edasine paigaldus tuleb teha iseseisvalt.    Ilma  toolsideta    ei toimi   VMXNET võrk ega  paljud muud funtsioonid nagu näiteks hiir Win konsoolis.
Eelkõige vajalik valik, kui olete serveri ise ISO tõmmisest paigaldanud või masina mujalt üle toonud.

Upgrade Virtual Hardware Version -> Saab virtuaalmasina riistvara version uuendada (juhul, kui on olemas). Selleks tuleb enne virtuaalmasin välja lülitada. Uuendamine on    soovituslik ja   võimaldab     täiendavat funktsionaalsust.

Move -> Saab antud VM-i liigutada teise vApp-i.

Copy -> Saab antud VM-i kopeerida teise vApp-i.

Convert to vApp -> Saab vajadusel virtuaalmasina teisendada vApp-ks. Selleks tuleb enne virtuaalmasin välja lülitada.

Edit Badges -> Aitab sildistada VM-e erinevate värvidega. Kasulik, kui on vaja orienteeruda suure hulga VM-de vahel.

Delete –  Enne VM-i kustutamist, tuleb VM välja lülitada. Teinekord on vajalik   teha PowerOff   kui vCloud ei ole teadlik VMi staatusest.

 

3

Virtuaalmasina haldus (details)

Data Centers -> Virtual Machines -> virtuaalmasina pealkiri või antud virtuaalmasina details ->

virtuaalmasina haldus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General

Informatsioon VMi kohta.  "Edit" pakub  nime ja OS muutust . Saab ka  vahetada VMi storage asukohta.  Asukoha vahetus nõuab ka  Harddiski   asukoha vahetust   mida tuleb eraldi. Enter Bios  võimaldab järgmise boodi ajal saada Bios seadistusete menüüsse.

Hardware

Removable media -> Informatsioon, kas midagi on mountitud.

Hard disks -> Saab ketta suurust suurendada. Mitte ületada tellitud ressursse. Kettasuurendus käib kuumalt.  Peale seda   tuleb alati suurendada failisüsteemi. Ketta suurust vähendada ei saa.
Juhend   kuidas hiljem   suurendada failisüsteemi . Saab ka vahetada  diski stoage policyt ehk  VM liigutatakse kuumalt reaalajas  ilma katkestuseta teise storage peale kasutades VMware storage  vMotion tehnoloogitat.
Kindlasti tuleb ka General menüüst  muuta policy samuti vastavaks. See liigutab VMi muud failid   diskiga samasse asukohta.

Compute -> Saab CPU ja RAM juurde panna. Mitte ületada tellitud ressursse.  Kui   “Virtual CPU Hot add” on välja lülitatud    siis on masin ca  7% kiirem,   Kasutusele võtuks tuleb masin välja lülitada ja “compute” alt hot add lubada. Mälu  osas soovitame     hot add hoida aktiivsena   . Linux´i kernel piirangute tõttu ei saa töötavale VM-le üle 3GB mälu lisada. Selleks, et piirangust vabaneda, tuleb VM välja lülitada ja suurendada mälu üle 3GB. Peale seda saab mälu probleemivabalt suurendada töötava VM-i puhul.   

NICs -> Kui on vajadus muuta, lisada või kustutada  võrku või ip aadressi,

Soovitame valida “IP Pool” ning VM-le antakse esimene vaba IP Teile määratud IP vahemikust. Võite valida ka “Manual IP” ning ise selle määrata. Mõlemal juhul seadistab automaatika võrguseaded  operatsioonisüsteemis kui kasutada force recustomization võimalust  ning masina käivitudes on võrk toimiv. Kui valite DHCP, siis peab Teil olema DHCP teenus eelnevalt üles seatud , vastasel juhul VM-i võrk tööle ei hakka. DHCP on võimalik kasutada näiteks isoleeritud võrgu puhul, mis tuleb eelnevalt defineerida “Networking -> Networks” alt. Kui “Network” all valida “Internet” ehk    avalik EXTERNAL võrk, siis DHCP tugi puudub. Kui on routed network, siis tuleb DHCP seadistada “Data Centers -> Networking -> Edge Gateways-t”.   Me   ei soovita DHCP kasutamist.

Guest OS Customization -> Saab sisse/välja lülitada “Enable guest customization”, mis võimaldab näiteks vaadata ja vahetada  admin kontode paroole ja Os võrguseadeid.  Samuti panna Win Servereid domeeni   või   käivitada masinas  shell  skripte.

Metadata -> Aitab sildistada VM-e erinevate värvidega. Kasulik, kui on vaja orienteeruda suure hulga VM-de vahel. Saab virtuaalmasinale lisada ka täiendavat informatsiooni, mille alusel on suure hulga virtuaalmasinate puhul näiteks lihtsam läbi API päringu konkreetse metadata informatsooniga virtuaalmasinaid ühes koos üles leida.

Monitor

Tasks -> Protseduuride ja muutuste logi

Events -> Toimunud   sündmuste logi