VMware NSX-T - innovatsioon mitme pilve võrgulahendustes

VMware NSX on võimas tarkvarapõhine võrgulahendus, mis võimaldab ettevõtetel lahendada turvalisuse, automatiseerimise ja paindlikkusega seotud väljakutseid tänapäevastes andmekeskustes.

kaar
NSX-T

Kui varem oli isegi lihtsamate füüsilist riistvara hõlmavate võrgumuudatuste sisse viimine aeganõudev ja keeruline tegevus, kuhu tuli kaasata kogu IT tiim, siis nüüd on uute lähenemiste abil muudatuste, konfiguratsioonide, uue disaini ja arhitektuuri koodis juurutamine oluliselt hõlpsam.

Täna kasutatakse juba enamikes kaasaegsetes andmekeskustes riistvara virtualiseerimist, tänu millele on pilveteenuste pakkumine muutunud oluliselt paindlikumaks ja kulutõhusamaks. Virtualiseerimine võimaldab andmekeskust tõhusamalt skaleerida ning see omakorda andmekeskuse klientidel väiksemate kuludega paremaid pilveteenuseid pakkuda.

Üks põnevamaid uusi lähenemisi virtualiseerimismaailmas on tarkvaraga määratletud võrk (SDN ehk Software-defined Network). Selle lähenemise puhul on füüsiline võrk lihtsalt aluskeskkond, mille peal virtuaalse võrgu pakette vahetatakse ja suunatakse.

 

Neli peamist VMware NSX kasutegurit

 

Mikrosegmenteerimine (Micro-segmentation)

Mikrosegmenteerimine aitab rakendada nn "zero-trust" turvamudelit, kus kõiki võrgu lõpp-punkte (endpoint) peetakse ohtlikeks. Traditsioonilise lähenemise puhul eraldati omavahel “ebausaldusväärsed” tsoonid (N: internet) ja “usaldusväärsed” tsoonid (N: kohtvõrk).

Mis saab aga siis, kui ründaja tungib edukalt kohtvõrku?

Traditsioonilise võrguturbetaktikaga saavutaks ründaja kontrolli kõigi LAN-is eksisteerivate "usaldusväärsete" võrgu lõpp-punktide üle. NSX-iga aga välistab sellise olukorra virtuaalne NSX-T horisontaalne (võrgusisene liiklus) ja vertikaalne (sise- ja välisvõrgu vaheline liiklus) tulemüür.

Mikrosegmenteerimise põhimõtte kohaselt ei ole võrgu lõpp-punkt usaldusväärne ja sellel on lubatud suhelda ainult teie poolt määratud konkreetsete võrgu lõpp-punktidega ja teenustega. Ükskõik, kas teie eesmärk on lukustada kriitilised rakendused või luua loogiline alamvõrk, NSX-iga on seda lihtne teha. Mikrosegmenteerimine ja horisontaalne tulemüür vähendab oluliselt võimaliku ründepinna suurust.

Mitme pilve võrgulahendused (Multi-Cloud Networking ja Federation)

Paljud ettevõtted on võtnud kasutusele hübriidtaristu, mis ulatub kohapealsest andmekeskusest ühe või mitme avaliku pilveni. Kui tekib vajadus skaleerida ja laiendada võrguliiklust tõhusalt pilve ilma turbe- ja võrgupoliitikatest loobumata, siis ka seda saab NSXi abil hõlpsalt teha.

VMware NSX võimaldab tarkvaraliselt keeruliste segmenteeritud võrgulahenduste loomist virtualiseerimise tasandil läbi erinevate andmekeskuste. Uuema põlvkonna NSX-T abil saab siduda oma andmekeskuse lihtsalt VMware Cloud’i teenusepakkujate avalike pilvedega või siis AWS ja Azure teenustega.

Virtualiseeritud võrkude abil saavad ettevõtted geograafilistest piiridest sõltumatult oma rakendusi juurutada ja sujuvalt liigutada erinevate asukohtade vahel.

Võrgu automatiseerimine (Network Automation)

VMware NSX on täielikult tarkvaraga määratletud lahendus ehk API liideste kaudu täielikult juurdepääsetav, konfigureeritav ja hallatav.

Kõiki NSX-i virtualiseeritud võrgu- ja turbefunktsioone saab automatiseerida, mis aitab vähendada käsitööd ning sellega kaasnevaid kitsaskohti ja vigu ning aitab tagada turbepoliitikate täitmise ja vastavusse viimise ärinõuetega. Toetatud on levinud lahendused nagu Ansible, Terraform ning vRealize automation.

Pilvepõhised rakendused (Cloud-Native Apps)

Pilvepõhised rakendused nagu kubernetes äppid saavad kasu samadest võrgueelistest nagu mikrosegmenteerimine ja ka kõik muud NSX teenused. NSX võimaldab rakendada ühtseid võrgupoliitikaid ja reegleid olenemata sellest, kus või mis platvormil see töötab. Uuema põlvkonna VMware NSX-T on tihedalt integreeritud VMware Tanzu Kubernetes lahendustega.

Luues uut aplikatiooni VMware Tanzu lahenduses seadistatakse võrk, tulemüür, pääsupoliitikad ja ka loadbalancer automaatselt.

Uue põlvkonna lahendus NSX-T

Hetkel on VMware NSX lahendusel kaks varianti: oma elutsükli lõppu jõudnud esimese põlvkonna toode NSX-V ja järgmise põlvkonna toode NSX-T. NSX-V oli küll võimas VMware SDN-lahendus, kuid seda piiras selle sõltuvus vCenter Serverist ja vananenud arhitektuurist. 2022 aasta lõpuks kaotab vananenud  NSX-V võrgulahendus koostöövõime järjest uueneva VMware vSphere pilveteenuste tuumikplatvormiga  ja selle kasutajatel tuleb üle minna NSX-T peale.

Tuleviku rakendused on pilvekesksed ja ei sõltu konkreetsest hüperviisorist ja andmekeskustest. VMware on arendanud NSX-T strateegiliselt nii, et sellel oleks funktsionaalsused võrguprobleemidele nii kohapealsetes, hübriid- kui ka mitme pilve keskkondades.

Peamine erinevus NSX-V ja NSX-T vahel on see, et NSX-T on VMware vSphere'ist "lahti ühendatud", mis tähendab seda, et NSX-T juurutamiseks ei pea olema vCenter serverit. See võimaldab VMware-i uuenduslikke ja paremini hallatavaid võrguteenuseid. NSX-T-le on sisse ehitatud erinevate hüperviisorite (vSphere ESXi, CentOS Linux KVM, Ubuntu KVM jne) ja keskkondade (Kubernetes, Docker, OpenStack jne) tugi.

Kapseldamise protokoll (Encapsulation protocol)

NSX-V VXLAN asemel on NSX-T võtnud kasutusele kaasaegsema GENEVE protokolli. GENEVE kapseldamisprotokoll toimib efektiivsemalt ja pakub rohkem jõudlust kui VXLAN, ning omab paremat latentsi hajutatud võrkudes.

Marsruutimine (Routing) ja IP aadressid

NSX-V kasutas DLR (Distributed Logical Router) ja tsentraliseeritud marsruutimist, mis pole mitme asukohaga võrgus optimaalne ja võib põhjustada latentsuse suurenemist. Lisaks ei paku DLR head tuge multi tenant lahendustele, mis on tänapäevaste pilveteenuste põhinõue.

NSX-T kasutab kahetasandilist Tier 0 ja Tier 1 hajutatud marsruutimise mudelit, kus kõik võrgusegmendid provisioneeritakse automaatselt. Tier 0 marsruuter on kasutusel ühendusteks välisvõrkudega, Tier 1 seevastu täidab organisatsiooni edge gateway rolli. Nende omavahelised ühendused on automatiseeritud ja ei pea kulutama aega teenuse võrgukomponentide planeerimisele.

Turvalisus

NSX-T võimaldab ühe korraga määrata turbepoliitikat kõikidele pilves töötavatele rakendustele, mis aitab transpordisõlmi optimaalsemalt kasutada. Seda saab rakendada dünaamiliselt igale töökoormusele rakenduse atribuutide ja kasutajapõhiste tag-ide alusel. IPS võimaldab kompromiteeritud rakendusi automaatselt karantiini panna. NSX-T võimaldab saata valikulist liiklust kolmanda osapoole turvateenustesse.

NSX-T kasutamine WaveCom VMware pilves

VMware Cloud on teenus, mida pakuvad VMware Service Provider partnerid, kes kasutavad VMware tarkvara stack’i, mida juhib VMware Cloud Director. Läbi Cloud Dircetor´i saavad kliendid hallata oma pilveteenuseid ja kasutada ka kõiki NSX pakutavaid funktsionaalsusi. Kliendil on võimalik teha endale routed või isoleeritud võrke ning defineerida vapp alamvõrke ja pääsupunkte (gateway) mis on horisontaalselt kaitstud distributed firewall’iga. Edge või vapp gateway sisaldab tulemüüri, NAT(SNAT, DNAT), IPSEC, L2 VPN, load balancer´i ja palju muud. Uue NSX-T lahendusega tekib võimekus kasutada Routed ja Isolated võrke pilveteenuste saitide üleselt. Eelnevalt oli see võimalus lisatasu eest kasutades Cross VDC Federation funktsionaalust. Samamoodi töötavad võrguteenused ja gateway´d pilvesaitide üleselt. See omakorda võimaldab majutada teenuseid/virtuaalservereid, mis kasutavad samu võrke ja seadeid erinevates andmekeskustes, et saavutada maksimaalne võimalik käideldavus. Uus lahendus teeb oluliselt lihtsamaks ka VMware Cloud Availability disaster recovery teenuse kasutamise. Peamises datacenter´is kasutatavad võrguteenused on kohe saadaval ka disaster recovery andmekeskuses ja kasutajatel puudub vajadus teha keerulisi võrgulahendusi tagamaks disaster recovery andmekeskuses taastatud rakenduste ühenduvus võrkude ja teenustega. Ka NSX-T võrgukomponendid on hajutatud erinevatesse andmekeskustesse, ühe keskuse avarii puhul võrguteenused ei katke.

 

Tutvu VMware avaliku pilve teenustega

Klientide arvamused

Nikolai Belstein

CYBERS

„Küberrünnete keerukus, arv ja mastaap kasvab iga päevaga. Küberkurjategijate tegevust on keeruline ennustada, sest nad kasutavad eesmärkideni jõudmiseks erinevaid meetodeid, näiteks teie IT-keskkonna läbistamist (penetrating) või avalikult saadaolevate veebilehtede muutmist, aga ka inimlike nõrkuste ärakasutamist väärtusliku siseteabe kogumiseks. See võib iga organisatsiooni väga suure pinge alla seada.

Koostöö WaveComiga annab meile kindluse, et klientide küberturvalisus on heades kätes. WaveComi tehnoloogiline platvorm võimaldab pakkuda kõiki vajalikke teenuseid ettevõtte kaitsmiseks seest ja väljast tulevate küberohtude eest."

Nikolai Belstein - tegevjuht

Sander Eentalu

PZU kindlustus

"WaveCom on üks paindlikemaid partnereid, kes oma SLA-kohustusi väga tõsiselt võtavad.

WaveCom täidab SLA kohustusi hindele 5. Reageerimine on kiire ja probleeme pole.

WaveCom’i meeskonna oskus luua keerukaid tehnilisi erilahendusi kiiresti, kvaliteetselt ja taskukohaselt on märkimisväärne.“

Sander Eentalu - IT-teenuste juht

Janno Oja

Excellent business solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Nikolai Belstein

CYBERS

„Küberrünnete keerukus, arv ja mastaap kasvab iga päevaga. Küberkurjategijate tegevust on keeruline ennustada, sest nad kasutavad eesmärkideni jõudmiseks erinevaid meetodeid, näiteks teie IT-keskkonna läbistamist (penetrating) või avalikult saadaolevate veebilehtede muutmist, aga ka inimlike nõrkuste ärakasutamist väärtusliku siseteabe kogumiseks. See võib iga organisatsiooni väga suure pinge alla seada.

Koostöö WaveComiga annab meile kindluse, et klientide küberturvalisus on heades kätes. WaveComi tehnoloogiline platvorm võimaldab pakkuda kõiki vajalikke teenuseid ettevõtte kaitsmiseks seest ja väljast tulevate küberohtude eest."

Nikolai Belstein - tegevjuht

Sander Eentalu

PZU kindlustus

"WaveCom on üks paindlikemaid partnereid, kes oma SLA-kohustusi väga tõsiselt võtavad.

WaveCom täidab SLA kohustusi hindele 5. Reageerimine on kiire ja probleeme pole.

WaveCom’i meeskonna oskus luua keerukaid tehnilisi erilahendusi kiiresti, kvaliteetselt ja taskukohaselt on märkimisväärne.“

Sander Eentalu - IT-teenuste juht

Janno Oja

Excellent business solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Nikolai Belstein

CYBERS

„Küberrünnete keerukus, arv ja mastaap kasvab iga päevaga. Küberkurjategijate tegevust on keeruline ennustada, sest nad kasutavad eesmärkideni jõudmiseks erinevaid meetodeid, näiteks teie IT-keskkonna läbistamist (penetrating) või avalikult saadaolevate veebilehtede muutmist, aga ka inimlike nõrkuste ärakasutamist väärtusliku siseteabe kogumiseks. See võib iga organisatsiooni väga suure pinge alla seada.

Koostöö WaveComiga annab meile kindluse, et klientide küberturvalisus on heades kätes. WaveComi tehnoloogiline platvorm võimaldab pakkuda kõiki vajalikke teenuseid ettevõtte kaitsmiseks seest ja väljast tulevate küberohtude eest."

Nikolai Belstein - tegevjuht

Sander Eentalu

PZU kindlustus

"WaveCom on üks paindlikemaid partnereid, kes oma SLA-kohustusi väga tõsiselt võtavad.

WaveCom täidab SLA kohustusi hindele 5. Reageerimine on kiire ja probleeme pole.

WaveCom’i meeskonna oskus luua keerukaid tehnilisi erilahendusi kiiresti, kvaliteetselt ja taskukohaselt on märkimisväärne.“

Sander Eentalu - IT-teenuste juht

Janno Oja

Excellent business solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

kaar