VMware vCloud ülevaade

1

VMware vCloud Director (vCD) on pilve ressursside automatiseerimis- ja juhtimistehnoloogia. See võimaldab rollide põhist ligipääsu kasutajaportaalile, kus organisatsiooni liikmed saavad kasutada neile eraldatud ressursse. Anname siin kiire ülevaate enam kasutatavatest funktsioonidest ja terminitest. 

Meie VMware vCloud teenusel on kasutusel HTML5 kasutajaportaal,   kus on kasutajaliides virtuaalmasinate juhtimiseks ning võimas haldur NSX tulemüüri ja Edge Gateway teenustele. Sisse on ehitatud ka konsool.

1.png

 

2

Organizations

Organisatsioon e. WaveCom vCloud kasutajakonto, mille alla kuuluvad grupid (group), kasutajad (user) ja arvutusressursid (computing resources). Organisatsiooni alla võivad kuuluda ressursid mitmest erinevast virtuaalsest andmekeskusest (virtual datacenter).

Users and Groups

Ühe organisatsiooni alla võib kuuluda suvaline arv kasutajaid ja gruppe. Organisatsiooni administraator kontrollib ligipääsu iseteenindusportaalile andes kasutajatele ja gruppidele erinevaid rolle (roles). Iseteeninduses saavad kasutajad luua ja manageerida virtuaalservereid ja vApp’e.

2.PNG

Virtual Data Centers (VDC)

Virtuaalne andmekeskus annab organisatsiooni käsutusse võrgu, storage, protsessori ja mälu ressursid. Valida saab millise hosti, klasteri, ressursside kogumi ja andmelao peale konkreetne virtuaalserver luuakse. Virtuaalsed andmekeskused võivad paikneda erinevates füüsilistes andmekeskustes. Virtuaalservereid saab liigutada ühest virtuaalsest andmekeskusest teise.

3.PNG

 

3

Virtual Machine (VM)

Virtuaalmasinat(serverit) saab luua kahel erineval moel.

1. Kasutades olemasolevat vAPP'i avalikust kataloogist. Juhendi leiad siit

vm2.PNG

2. Bootides uue virtuaalserveri installatsiooni meedialt ja läbides operatsioonisüsteemi paigalduse. Juhendi   OVA/OVF  ja ISO paigaldusmeediate koht leiad siit.

vm1.PNG

 

4

vAPP

vAPP on eelseadistatud virtuaalserver (või serverite kogum), mis ühendab rakendused nende jooksutamiseks vajalike operatsioonisüsteemide ja seadistustega. Ühes vAPP’is võib olla mitu virtuaalserverit, mis moodustavad mitmetasandilise rakenduse (näiteks eraldi veebiserver, andmebaas ja turvaserver).

  • konteiner mitme virtuaalserveri jaoks
  • konteineris olevate serverite ressursside kontroll
  •  virtuaalserverite võrkude seaded
  •  teisaldatav – kogu vAPP’i saab tõsta teise virtuaalsesse andmelattu (VDC)
  •  võimalus kogu vAPP’i sisse ja välja lülitada
  •  võimalus kogu vAPP’i kloonida vAPP’i sisse saab panna teisi vAPP’e.


vAPP’id kasutavad avatud virtualiseerimisstandardit (OVF) ja eksporditakse OVF vormingus.

vapp.PNG

Nagu üleval asuvalt pildilt näha,  oleme loonud vAPP'id enimlevinumatest operatsioonisüsteemidest, mida saab kasutada templiidina uue virtuaalserveri loomisel. 

Catalogs

Kataloogid on kogumid vAPP’e ja virtuaalmeedia faile (ISO). Organisatsiooni liikmed, kellel on kataloogi ligipääsu õigused, saavad kasutada seal leiduvaid vAPPe templiitidena enda vAPP’ide loomisel. Kataloogi autorid saavad luua endale meelepäraseid vAPP’ide kogumeid. Need võivad olla privaatsed või õiguste põhiselt organisatsiooni siseselt jagatud.

media.PNG

 

 

5

Detailsed ingliskeelsed juhendid VMware kodulehelt leiad  siit. 

 

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email