fbpx VMware vCloud Director ülevaade | WaveCom

VMware vCloud ülevaade

1

VMware vCloud Director (vCD) on virtuaalsete infrastruktuuri ressursside kasutuselevõtu-, automatiseerimis- ja haldustarkvara jagatud pilvekeskkondades. See võimaldab rollipõhist juurdepääsu iseteenindusele, kus organisatsiooni liikmed saavad kasutada neile eraldatud vahendeid.

Meie VMware vCloud teenus kasutab HTML5 iseteenindust, millel on kasutajaliides virtuaalmasinate juhtimiseks, võimas NSX tulemüür ja Edge Gateway teenus. Saadaval on ka sisseehitatud konsool.

Allpool  ülevaade enim kasutatavatest omadustest ja tingimustest.

Administration

vCloud director administration

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasutajad ja Grupid

Organisastioonis võib olla vabalt valitud arv kasutajaid ja grupp. Organisastioonisisesed lubasid saab kontrollid läbi õiguste ja rollide määramise kasutajatele ja gruppidele.

Rollid

Õigus on vundamentaalne ühik juurdepääsu kontrollis vCloud Directoris. Iga õigus võimaldab erinevat vaadet või juurdepääsu võimalus vastavalt objekti tüübil vCloud Directoris. Iga organisastioon võib omada erinevaid õigusi ja rolli, mis on määratud nende kasutajatele ja gruppidele.

Identify providers – SAML
Võimalik on kontrollida kasutajaid ja gruppe läbi SAML idenditeedi pakkuja ja ühendada vCD organisastiooni active directory-sse.

Multisite

Kõikide ressurside haldamiseks ühest kohast ühenda enda vCD meie vCloud andmekeskuses. Samuti nõutud, kui on vajalikud rist vCD võrgud.

On ka mitmeid muidu võimalusi seadete ja eeskirjade muutmiseks.

 

2

Datacenters

vcloud director datacenters

 

 

 

 

 

 

 

Compute

vApps
vApp-il võib olla mitu virtuaalserverit, mis moodustavad mitmetasandilise rakenduse (näites eradliseisev veebiserver, andmebaas ja turvaserver). Põhimõtteliselt võimaldab see manageerida mitut virtuaalmasinat ühe app-ina ja konfigureerida erinevaid reegleid ja võimalusi.

Virtual data center 
Virtuaalne andmekeskus pakub organisatsioonile võrgu-, salvestus-, protsessori- ja mäluressursse. Saate valida millist hosti, klastrit, ressursside kogumit ja andmeladu konkreetse virtuaalmasina või vApp-i loomiseks on vaja. Virtuaalne adnmekeskus võib asetseda mitmes füüsilises andmekeskuses. Virtuaalservereid saab liigutada ühest virtuaalsest andmekeskusest või vApp-st teise.

Virtual machine.

Virtuaalmasina all saab luua eraldiseisva virtuaalmasina ilma konkreetse vApp-ta. Võimalik on hiljem ühendada vApp-ga.

(Anti)Affinity rules

vCD virtuaalmasina hosti suhti    reeglid võimaldavad vCD kasutajatel täpsustada, kuidas vSphere Distributed Resource Schelduler (DRS) peaks asetama VM-e hostides ressursside kogumis. Virtuaalmasina hosti suhte reeglid võivad olla kasulikud, kui hosti põhine litsentsimine nõuab VM-le samasuguseid litsentse, kui rakendusedki, mida VM töös hoiab. Samuti kui on nõutud kõrgema taseme käideldavus. Võimalik on paikutada vApp/VM-d erinevatesse füüsilistesse hostidesse.

 

3

Networking

Networks
Siin saab vCD kasutaja hallata välised, organisatsiooni virtuaalandmekeskuse ja vApp võrke.

Edges

vcloud diector edges

 

 

 

 

 

 

 

Edge gateway  on virtuaalne ruuter, mis ühendab sisevõrgu välisvõrguga ja pakub teenuseid nagu tulemüür, NAT, load balancer, VPN, SSL VPN-plus. vCloud Director toetab IPv5 ja IPv5 edge gateway lahendusi.

Security
Turvalisuse all saate hallata NSX-i hajutatud tulemüüri ja kaitsta oma organisatsiooni võrgu ressursse horisontaalselt. Väliseid võrke saab kaitsta nii horistantaalselt, kui ka vertikaalselt.

Storage

Sõltumatud kettad on eraldiseisvad virtuaalkettad, mis luuakse organisatsiooni virtuaalandmekeskuses. Organisastiooni administraatorid ja kasutajad, kellel on vastavad õigused võivad luua, eemaldada ja uuendada sõltumatuid kettaid ja ühendada neid virtuaalmasinatega.

Storage policies all saab jälgida seatud säilitamise eeskirju. 

 

4

Libraries 

vcloud director libraries

 

 

 

 

 

vCD raamatukogu on haldur vApp templiitide ja virtuaalmeedia failide (ISO) jaoks.

Kasutajatel on juurdepääs vApp templiitidele jameedia failidele mida nad omavad või mida nendega jagatakse.

vApp templates
vApp templiit on eelkonfigureeritud virtuaalmasin või mitu masinat, mille saab mõne minuti jooksul pilvega ühendada. Wavecom-il on eelvalmistatud OS templiidid, mida saab koheselt kasutada. Võimalik on ka enda olemasolevaid VM-e ja vApp-e templiitideks teha ja kasutada neid tulevikus templiitidena.

Media & Other all on võimalik näha Wavecom-I OS ISO faile ja samuti üles laadida enda omasid ja kinnitada need virtuaalmasinale.

Task

Siin näeb kõiki tööülesandeid. Nende tegemise aega ja kas need lõpetati edukalt. See vaade on esimene samm tõrkeotsingul enda keskkonnas. Tööülesannete vaade sisaldab endas pikaajalisi toiminguid, näiteks virtuaalmasina või vApp-I loomine.

Events

Sündmuste all saate vaadata süsteemilogi, et jälgida süsteemitaseme sündmusi. Võib leida ja leida lahendusi ebaõnnestunud sündmustele ja vaadata neid kasutaja kaupa.

 

5

vCloud availability

vcloud director vcloud availability

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vCloud Availability on vCloud Director-i Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) lahendus, mis võimaldab lihtsat ja turvalist asünkroonset replikatsiooni ja failover lahendust vSphere hallatavatele töömahtudele.

Kõikide läbitud teemade kohta võib leida rohkem infot meie veebilehe abikeskusest ja youtube kanalist

 

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email