fbpx VMware vCloud ülevaade | WaveCom

VMware vCloud ülevaade

1

VMware vCloud Director (vCD) on virtuaalsete infrastruktuuri ressursside kasutuselevõtu-, automatiseerimis- ja haldustarkvara jagatud pilvekeskkondades. See võimaldab rollipõhist juurdepääsu iseteenindusele, kus organisatsiooni liikmed saavad kasutada neile eraldatud vahendeid. Allpool kiire ülevaadee enim kasutatavatest omadustest ja tingimustest.

Meie VMware vCloud teenus kasutab HTML5 iseteenindust, millel on kasutajaliides virtuaalmasinate juhtimiseks, võimas NSX tulemüür ja Edge Gateway teenus. Saadaval on ka sisseehitatud konsool.

1.png

 

2

Organisatsioon

Organisatsioon on kasutajate, rühmade ja arvutiressursside kogumise haldusüksus. Organisatsioonil võib olla mitu virtuaalset andmekeskust.

Kasutajad ja grupid

Organisatsioon võib sisaldada suvalist arvu kasutajaid ja rühmi. Organisatsiooni õigusi kontrollitakse õiguste ja rollide määramise kaudu kasutajatele ja rühmadele. Iseteeninduses saavad kasutajad luua ja hallata virtuaalseid servereid ja vApps-i.

2.PNG

Virtual Data Centers (VDC)

Virtuaalne andmekeskus annab organisatsiooni käsutusse võrgu, storage, protsessori ja mälu ressursid. Valida saab millise hosti, klasteri, ressursside kogumi ja andmelao peale konkreetne virtuaalserver luuakse. Virtuaalsed andmekeskused võivad paikneda erinevates füüsilistes andmekeskustes. Virtuaalservereid saab liigutada ühest virtuaalsest andmekeskusest teise.

3.PNG

 

3

Virtual Machine (VM)

Virtuaalmasinat(serverit) saab luua kahel erineval moel.

1. Kasutades olemasolevat vAPP'i avalikust kataloogist. Juhendi leiad siit

vm2.PNG

2. Bootides uue virtuaalserveri installatsiooni meedialt ja läbides operatsioonisüsteemi paigalduse. Juhendi   OVA/OVF  ja ISO paigaldusmeediate koht leiad siit.

vm1.PNG

 

4

vAPP

vAPP on eelseadistatud virtuaalserver (või serverite kogum), mis ühendab rakendused nende jooksutamiseks vajalike operatsioonisüsteemide ja seadistustega. Ühes vAPP’is võib olla mitu virtuaalserverit, mis moodustavad mitmetasandilise rakenduse (näiteks eraldi veebiserver, andmebaas ja turvaserver).

  • konteiner mitme virtuaalserveri jaoks
  • konteineris olevate serverite ressursside kontroll
  •  virtuaalserverite võrkude seaded
  •  teisaldatav – kogu vAPP’i saab tõsta teise virtuaalsesse andmelattu (VDC)
  •  võimalus kogu vAPP’i sisse ja välja lülitada
  •  võimalus kogu vAPP’i kloonida vAPP’i sisse saab panna teisi vAPP’e.


vAPP’id kasutavad avatud virtualiseerimisstandardit (OVF) ja eksporditakse OVF vormingus.

vapp.PNG

Nagu üleval asuvalt pildilt näha,  oleme loonud vAPP'id enimlevinumatest operatsioonisüsteemidest, mida saab kasutada templiidina uue virtuaalserveri loomisel. 

Catalogs

Kataloogid on kogumid vAPP’e ja virtuaalmeedia faile (ISO). Organisatsiooni liikmed, kellel on kataloogi ligipääsu õigused, saavad kasutada seal leiduvaid vAPPe templiitidena enda vAPP’ide loomisel. Kataloogi autorid saavad luua endale meelepäraseid vAPP’ide kogumeid. Need võivad olla privaatsed või õiguste põhiselt organisatsiooni siseselt jagatud.

media.PNG

 

 

5

Detailsed ingliskeelsed juhendid VMware kodulehelt leiad  siit. 

 

Aadress: Endla 16, Tallinn 10142Telefon: (+372) 685 0000@email